×
  • Αχιλλέως 8 & Μουσών 51, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα, Ελλάδα; +30 (210) 9859900

Travelcraft

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός αεροπορικού ή ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας καθώς και οι όροι που διέπουν μία τέτοια αλλαγή ή ακύρωση, εξαρτώνται από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος σε αυτές τις περιπτώσεις, στους οποίους η travelcraft.gr δεν έχει καμία επιρροή.

Κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μίας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε παρόχου, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

Πριν από κάθε κράτηση, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τους κανονισμούς ναύλων και τους Περιορισμούς. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη κατανόησης ή επιφύλαξης για οποιοδήποτε όρο της κράτησης, ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στην travelcraft.gr για όλες τις διευκρινήσεις. Μετά από την πραγματοποίηση της κράτησης αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο χρήστης.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής του επιλεγμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως την travelcraft.gr εάν επιθυμεί ακύρωση ή αλλαγή, αλλιώς η travelcraft.gr δεν δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει κάποια κράτηση.

Αεροπορικά Εισιτήρια:

Στην περίπτωση που προκύψει αλλαγή ή ακύρωση ταξιδιού με υπαιτιότητα του παρόχου και δίνεται η συγκατάθεση του , η travelcraft.gr αλλάζει ή ακυρώνει την κράτηση χωρίς καμία χρέωση.

Στις περιπτώσεις που ο χρήστης επιθυμεί οποιαδήποτε αλλαγή η ακύρωση κράτησης με εκδομένο εισιτήριο, η travelcraft.gr αλλάζει ή ακυρώνει την κράτηση σύμφωνα με του όρους και κανονισμούς που διέπουν το εισιτήριο.

Εκτός των πιθανών όρων ακύρωσης - αλλαγής του εκάστοτε ναύλου ή της αεροπορικής εταιρείας, η χρέωση υπέρ της travelcraft.gr (κόστος υπηρεσίας) ορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Αλλαγή / επανέκδοση εισιτηρίου εσωτερικού ή εξωτερικού: 10€/ εισιτήριο
  • Ακύρωση εισιτηρίου εσωτερικού ή εξωτερικού: 10€/ εισιτήριο

Για την περίπτωση που ο χρήστης αγοράσει εισιτήριο μετ' επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών και επιθυμεί να μην πραγματοποιήσει διαδοχικά τα σκέλη του εισιτηρίου του, είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει με την travelcraft.gr για να ενημερωθεί εάν αυτό είναι εφικτό, αφού η κάθε αεροπορική εταιρία έχει διαφορετική πολιτική για τις περιπτώσεις αυτές. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο επιβάτης κριθεί από την αεροπορική εταιρία non show στο 1ο προς χρήση σκέλος, ενδεχομένως να ακυρωθούν όλα τα υπόλοιπα σκέλη του εισιτηρίου του. Ενδέχεται επίσης, ανά περίπτωση, να επιτραπεί η χρήση του υπόλοιπου εισιτηρίου με επιβάρυνση.

Η επιστροφή των χρημάτων από ακυρώσεις γίνονται μόνο από την travelcraft.gr μετά την εκκαθάριση από τον πάροχο με τον ίδιο τρόπο που έχει γίνει η αγορά του εκάστοτε εισιτηρίου. Ο χρόνος εκκαθάρισης εξαρτάται από τον εκάστοτε πάροχο και ενημερώνεται ανάλογα η travelcraft.gr.

 

Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια:

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ή μετατροπής σε «ανοικτής ημερομηνίας» ενός ακτοπλοϊκού εισιτηρίου διέπεται και εξαρτάται από τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο εκάστοτε πάροχος, στους οποίος η travelcraft.gr δεν έχει καμία επιρροή.

Για οποιαδήποτε πράξη αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίου, ή μετατροπή σε «ανοικτής ημερομηνίας», ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει το εισιτήριο στα γραφεία της travelcraft.gr, ή στα κεντρικά γραφεία του εκάστοτε παρόχου, ή στον επίσημο λιμενικό πράκτορα που εκπροσωπεί τον πάροχο και να ζητήσει την αλλαγή, ακύρωση ή μετατροπή σε ανοικτής ημερομηνίας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η travelcraft.gr ή ο πάροχος δεν δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει κάποιο εισιτήριο.

Η επιστροφή των χρημάτων από ακυρώσεις γίνονται μόνο από την travelcraft.gr μετά την εκκαθάριση από τον πάροχο με τον ίδιο τρόπο που έχει γίνει η αγορά του εκάστοτε εισιτηρίου.

Τα εισιτήρια «ανοιχτής ημερομηνίας» ισχύουν για χρονικό διάστημα που καθορίζει ο πάροχος (ακτοπλοϊκή εταιρία). Πριν να προβεί σε μετατροπή ενός εισιτηρίου σε «ανοικτής ημερομηνίας», ο χρήστης είναι υπόχρεος να ενημερωθεί από την travelcraft.gr για τους κανονισμούς που διέπουν το εκάστοτε εισιτήριο, ιδιαίτερα τον χρόνο που ισχύει. Η αντικατάσταση ενός ανοικτής ημερομηνίας εισιτηρίου γίνεται με εισιτήρια της ίδιας εταιρίας ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας τη διαφορά του ναύλου. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατή η αλλαγή του δρομολογίου-προορισμού.

Σε περίπτωση ακύρωσης δρομολογίου από υπαιτιότητα της ακτοπλοϊκής εταιρίας, ή από μη εκτέλεσης δρομολογίου λόγο καιρικών συνθηκών, δεν χρεώνονται ακυρωτικά και επιστρέφεται στον χρήστη η αξία του ναύλου στο ακέραιο με τον ίδιο τρόπο που έχει γίνει η αγορά του εκάστοτε εισιτηρίου.

Η ακυρωτική πολιτική των ακτοπλοϊκών εταιριών είναι η εξής:

Έως 14 ημέρες προ του απόπλου: 100% επιστροφή του ναύλου ή αλλαγή σε νέα/ανοιχτή ημερομηνία.

Έως 7 ημέρες προ του απόπλου: 75% επιστροφή του ναύλου ή αλλαγή σε νέα/ανοιχτή ημερομηνία

Έως 24 ώρες προ του απόπλου: 50% επιστροφή του ναύλου ή αλλαγή σε νέα/ανοιχτή ημερομηνία

Έως 24 ώρες προ του απόπλου: 0% επιστροφή του ναύλου

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα εισιτήρια ειδικής προσφοράς ή ημερομηνιών που καθορίζουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες (πχ περίοδοι Πάσχα, Αγίου Πνεύματος και άλλων αργιών) δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας ταξιδιού.

Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 24 ωρών προ του απόπλου ΔΕΝ επιστρέφεται ο ναύλος

Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας και η αλλαγή ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

Όλοι οι χρόνοι είναι σε σχέση με το ωράριο λειτουργίας της travelcraft.gr. Σε περιπτώσεις εκτός λειτουργίας ή αργιών, οι χρόνοι καθορίζονται με την τελευταία εργάσιμη του επίσημου ωραρίου λειτουργίας της travelcraft.gr.

Άλλες Υπηρεσίες:

Για αλλαγή και ακύρωση κρατήσεων ξενοδοχείου, ενοικιάσεων αυτοκινήτου, μεταφορών ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, ο χρήστης οφείλει να ενημερωθεί για της ακυρωτικές πολιτικές από την travelcraft.gr πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.

CREATED BY LDITSOLUTIONS